RTU

Priekšnosacījumi

Pamatprasības: Lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā „Biznesa informātika”, nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība.

Papildprasības: Lai studētu studiju programmā „Biznesa informātika”, studentiem nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz vidējās izglītības līmenī un šādas kompetences, kas apgūtas augstākās izglītības pamatstudiju līmenī:

Kompetence un minimālais kredītpunktu (KP) skaits Iepriekšējā izglītība Termiņš, līdz kuram kompetence jāpierāda (uzrādot apliecinošus dokumentus)
Sociālās zinātnēs Dabas zinātnēs Inženier-zinātnēs
Datu bāzes (2 KP) x x x Līdz studiju līguma parakstīšanai
Datortīkli (2 KP) x x x Līdz studiju līguma parakstīšanai
Augstākā matemātika (2KP) x x   Līdz studiju līguma parakstīšanai
Grāmatvedība (2 KP)   x x Līdz trešā semestra sākumam
Darba aizsardzība (1KP) x x x Līdz maģistra darba aizstāvēšanai

Reflektanti, kuriem nav pirmo trīs augstāk minēto kompetenču, tās var iegūt, apgūstot RTU studiju priekšmetus, izmantojot RTU Tālākizglītības nodaļas pakalpojumus.

Studentiem, kuriem nepieciešams iegūt grāmatvedības vai darba aizsardzības kompetences, individuālajā studiju plānā tiek paredzēta atbilstošu RTU studiju priekšmetu apguve.

Intensīvie tālākizglītības kursi

Kurss

Šifrs  KP  Norises laiks Kursa apraksts
Datortīkli DST704  2
e- kurss pieejams cauru gadu
Pasniedzējs: Ēriks Kļaviņš
 
.pdf dokuments
Augstākā matemātika DIM108  2
e- kurss pieejams cauru gadu
Pasniedzēja: Inta Volodko
 
.pdf dokuments (1. daļa)
Datu bāzes DSP730  2
 
Hibrīdais kurss: e-studiju materiāli, klātienes konsultācijas. Uzsākšanas laiku izvēlas students.
Studiju materiāli: ORTUS vidē, piekļuve materiāliem tiks nodrošināta pēc pieteikšanās RTU Tālākizglītības nodaļā.
Pasniedzēja: Māra Pudāne
(Kursa ietvaros ir jāveic vairāki praktiskie/laboratorijas darbi. Tie prasa laiku, tāpēc nekavējieties ar uzsākšanu!).
 
.pdf dokuments
 
Dažādiem kursu veidiem ir dažādas apliecības. Tālākizglītības gadījumā apliecībā ir ietverts kredītpunktu skaits un tā ir derīga visos dzīves gadījumos. Sagatavošanas kursi un apliecība ir paredzēti tikai, lai iestātos studiju programmā.
 
Sīkāka informācija par kursu veidiem un cenām ir šeit.
 
Informācija, kur atrast kursus ORTUS sistēmā pēc reģistrēšanās, ir atrodama šeit.
 
Ko darīt, ja nevar paspēt nokārtot priekšzināšanu priekšmetus līdz uzņemšanai? Sk. atbildi šeit.