RTU

Alumni


Kiran Kumar Raju

Maģistra darbs: EAI un SOA tehnoloģijās bāzēts mākoņdatošanas ietvars banku informācijas sistēmu projektēšanai

Absolvēja: 2018. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, “Bakalaurs datoru lietojumprogrammās (BCA)”, Bangalores universitāte, Karnataka, Indija


Ibrahim Adeboye Apena

Maģistra darbs: IT modelis izdevīgu risinājumu izvēlei pārtikas tirgotājiem internetā

Absolvēja: 2018. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, “Biznesa administrēšana un biznesa informācijas sistēmas”, Zenīta universitātes koledža, Akra, Gana


Sandis Menska

Maģistra darbs: Meklēšanas sistēmu izpēte NoSQL datubāzei ar loģiski sadalītu arhitektūru

Absolvēja: 2018. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, “Automatizēšana un datoru inženierija”, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"Study program Business Informatics improved my knowledge of how information technology is used in the business environment and what is the trend for further development of business related IT systems. Through practical classes, I had opportunity to creatively apply the knowledge gained from theoretical lessons. I recommend BI for students with IT background. "


Igors Kļimovs

Maģistra darbs: Nepārtrauktās hibrīda biometriskās autentifikācijas sistēmas dizains

Absolvēja: 2018. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, “Vadība un administrēšana”, Latvijas Jūras akadēmija, Latvija

"Business Informatics program provides a good knowledge base for IT professionals. Obtained knowledge undoubtedly helps me in the completion of everyday duties, allowing to optimize work processes."


Marina Harlamova

Maģistra darbs: Konceptuāla uzticības modeļa izstrāde Industry 4.0 bezvadu tīklos

Absolvēja: 2018. gada jūnijā 

Iepriekšēja izglītība: Bakalaura grāds, “Telekomunikācijas”, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"Having a technical background, I choose the Business Informatics study program to gain more academic knowledge about business administration and role of IT in business. Various study courses helped to broaden the perspective on business practices, supporting IT methodologies and strengthen critical thinking skills. Meeting many interesting students and researchers from around the world during study years was another positive aspect of this program."


Emenike Ugochukwu Henry

Maģistra darbs: Procesu izraces rīku salīdzinošā analīze

Absolvēja: 2018. gada jūnijā 

Ieriekšējā izglītība: "Lietišķā ģeofizika", Akures Federālā Tehnoloģiju universitāte, Nigērija

"Business Informatics to me, is like a gateway between other disciplines and information technology (IT). Business Informatics gave me the opportunity and exposure I needed to pursue a career in the IT industry. BI opened IT doors for me."


Irina Zaborskaia

Maģistra darbs: Metode kontekstu informētas lietotnes izstrādei izmantojot BPMN 2.0

Absolvēja: 2017. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Uzņēmējdarbības ekonomika", Sanktpēterburgas Valsts Tehnoloģiju institūts (Tehniskā universitāte), Krievija

"Riga Technical University provided rich environment to learn and deeply explore many different subjects. From the first days disciplines such as enterprise architecture and requirements engineering, storage networking encouraged me to study the BI and work hard to achive the greater potential and results. As of now, knowledge that I have gained during these 2 years brought for me rich opportunities and fields that I still continue to research."


Kaspars Purmalietis

Maģistra darbs: Nepārtraukta prasību inženierija iesācējuzņēmumos

Absolvēja: 2017. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Uzņēmējdarbība un vadība", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"Business Informatics has been a turning point in my career as well as for several of my course mates. It provided the necessary knowledge and support to transfer from business to more technical roles. I loved how well structured, practical and individual were the studies, as well as all the opportunities it provided like summer schools and exchange programs. But the biggest gain in my eyes are the contacts and the people met there with very diverse backgrounds, both professionally and culturally."


Mohit Dipak Pote

Maģistra darbs: Metode dzīves cikla pārvaldībai spēju virzītas izstrādes metodoloģijā

Absolvēja: 2017. gada jūnijā 

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Datoru inženierija", Punes universitāte, Indija

 

"The course is a bridge between the areas of Information Technology and Business. The Business Informatics program prepared me to analyze issues of information management in business organizations and will be able to develop innovative solutions to tackle the changes in society."


Raitis Ševelis

Maģistra darbs: Web 3.0 lietojums uzņēmumiem paredzētās sociālās mācību vidēs

Absolvēja: 2012.g. jūlijā (Pirmais izlaidums!)

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, „Datorsistēmas”, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"Biznesa informātika ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas vienlaicīgi apgūt gan biznesam nepieciešamās zināšanas, gan informācijas tehnoloģijas. Studiju programmas saturs ļauj izprast būtiskākos jautājumus par  uzņēmumiem, kas orientēti uz informācijas tehnoloģijām, kā arī par to, kā uzņēmumi var gūt labumu, saskaņojot savus stratēģiskos mērķus ar informācijas tehnoloģijām."


Gatis Špats

Maģistra darbs: Noskaņojuma analīzes pielietojums latviešu valodā rakstīta teksta klasifikācijai

Absolvēja: 2015.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, Vidzemes Augstskola, Latvija

"Man patika Biznesa informātikas studiju programma, jo tā deva man iespēju satikt daudzus spilgtus cilvēkus, iegūt fundamentālas zināšanas par sistēmām, informācijas sistēmu projektēšanu, analīzi, risku un strādāt ar biznesa datiem. Man patika arī praktiskie vingrinājumi, jo visbiežāk mēs varējām brīvi izvēlēties domēnus vai atsevišķas problēmas, lai piemērotu iegūtās teorētiskās koncepcijas."


Linda Polovinkina

Maģistra darbs: Uzturēšanas un izmaiņu pārvaldības aktivitāšu uzlabošana reklāmas plānošanas sistēmā

Absolvēja: 2017.g. janvārī

Iepriekšējā izglītība:  Bakalaura grāds, "Informācijas tehnoloģija", Rīgas Tehniskā universitāte

" Es esmu ļoti gandarīta būt par vienu no BI studentiem, studiju programma ir izveidota ļoti pārdomāti un ir piemērota cilvēkiem, kuri pārstāv dažādas biznesa nozares un iepriekš ir ieguvuši dažādu izglītību. Studiju programma veidota tā, lai sniegtu iespēju aplūkot IT nozari no dažādām šķautnēm - gan caur teorētiskām zināšanām, gan praktiskiem piemēriem, radot nozīmīgus ieguvumus turpmākai profesionālai izaugsmei. "


Arjan Chakma

Maģistra darbs: Datu informācijas un zināšanu plūsmas organizāciju informācijas sistēmās

Absolvēja: 2016.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Biznesa administrēšana", University of Dhaka, Bangladeša

"RTU Biznesa informātikas programma sniedza izsmalcinātu vidi, caur kuru es tagad redzu mūsdienu biznesa un IT pasauli. Es uzskatu, ka šī programma uzlaboja manas karjeras iespējas un pārliecību, kas rezultējās ar HI Tech biznesa karjeru viskonkurētspējīgākā situācijā manā valstī."


Viktorija Ponomarenko

Maģistra darbs:  IT pārneses vispārējas koncepcijas uzlabošana un pārbaude

Absolvēja: 2016.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds, "Uzņēmējdarbība un vadīšana", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"Mana iepriekšējā izglītība bija "Uzņēmējdarbība un vadīšana". Programma ''Biznesa informātika'' man ļāva iegūt maģistra grādu bez iepriekšējām zināšanām par datorzinātnē. Studiju laikā es ieguvu pilnīgu izpratni par biznesa procesu modelēšanu, sistēmām, mākslīgo intelektu, IT biznesa risinājumiem, modernām datu tehnoloģijām, uzņēmumarhitektūru un prasību inženieriju. Tā bija lieliska mācību pieredze un draudzīga darba vide! "


Laura Rava (agrāk Grahoļska)

Maģistra darbs: Lietotāju informētības un uzvedības ietekmes uz organizācijas IT drošību analīze

Absolvēja: 2016.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Biznesa administrēšana", RISEBA, Latvija

" Savu izvēli izvēloties šo programmu nenožēloju, jo tā piedāvāja intensīvu apmācību ne tikai teorētiskā līmenī, bet arī ļāva iegūtās zināšanas pielietot praktiski, - gan individuālajos, gan arī grupu darbos. Iegūtās zināšanas viennozīmīgi varēs pielietot turpmāk savas karjeras pilnveidošanai."


Rajan Ashlin Gabriel

Maģistra darbs: Informācijas un komunikācijas tehnoloģija sakņots pretterorisma drošības ietvars

Absolvēja: 2016.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Informācija un tehnoloģija", Jeppiaar Engineering college, Indija

"Informācija valda pār pasauli. Kurss ir skaisti izstrādāts un paredzēts studentiem, kuri ir iecerējuši būt datu pētnieki; tas ietver modernas datu ieguves koncepcijas un ICT iekļaušanu uzņēmumos. Visādā ziņā interesants un skaists. Es mīlu un iesaku šo kursu."


Gunita Dalka

Maģistra darbs: Kredītriska novērtēšanas modeļi maziem un vidējiem uzņēmumiem

Absolvēja: 2016.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Maģistra grāds, "Ekonomika", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;

Bakalaura grāds, "Ekonomika", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

" Es izvēlējos studiju programmu “Biznesa informātika”, lai papildinātu savas zināšanas biznesa jomā ar zināšanām IT nozarē. Papildus lekcijām man bija iespēja piedalīties vieslekcijās un semināros kā arī Erasmus+ projektā „Nākotnes interneta iespējas”, kas deva iespēju gūt dziļāku izpratni par IT un Biznesa jomas savstarpējo mijiedarbību."


Rakesh Parthasarathy

Maģistra darbs: Informācijas loģistikas atsauces modeļa izstrāde

Absolvēja: 2016.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Informācijas tehnoloģija", Kings Engineering College, Indija

" Laba programma, lai mācītos par biznesa darbību caur zināšanām IT jomā."


Dmitrijs Kozlovs

Maģistra darbs: Informācijas drošības audita metode biznesa procesu informācijas plūsmām

Absolvēja: 2016.g. februārī

Iepriekšējā izglītība: Maģistra grāds, "Biznesa Administrācija", Šveices Biznesa skola, Šveice;

Maģistra grāds augstākajā profesionālajā izglītībā, ''Global Finance and Banking'', profesionālā kvalifikācija - finansists, Banku augstskola, Latvija

" Mani vienmēr ir aizrāvusi matemātika, angļu valoda, informācijas tehnoloģija un jebkāda šo trīs jomu kombinācija. Tādēļ sāku ar maģistra grādu iegūšanu finansēs un MBA, kas man sniedza stabilu zināšanu bāzi, padziļinātu izpratni par uzņēmumu darbību un vērtīgas praktiskās iemaņas, ko uzskatu par vienu no lielākajiem ieguvumiem. Neskatoties uz to, es jutu, ka mans sapnis nav pilnībā realizēts.

Studiju programma Biznesa informātika palīdzēja piepildīt manu sapni. Programmas apgūšana ir būtisks ieguldījums sistēmiskas domāšanas izpratnē, piemērošanā un apgūšanā, zināšanu vadībā, biznesa procesu vadībā un inženierijā, uzņēmumu IT arhitektūrā, piemērošanā un integrācijā, kā arī IT kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijās."


Kristīne Cjaputa

Maģistra darbs: Biznesa procesos sakņota drošības aspektu iekļaušana uzņēmumarhitektūrā

Absolvēja: 2016.g. februārī

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Telekomunikācijas", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

" Studiju programma “Biznesa informātika” deva iespēju iegūt zināšanas IT un saprast IT sasaisti ar biznesu. Tā kā mana iepriekšējā izglītība bija studiju programmā “Telekomunikācijas”, tad šī programma bija iespēja pāriet uz IT sfēru, kas man interesēja. Pieredzes apmaiņa ar citiem studentiem no dažādām valstīm paplašināja redzesloku par praksi IT sfērā citās valstīs."


Zane Zvirbule

Maģistra darbs: Mediju monitoringa risinājumi maziem un vidējiem uzņēmumiem

Absolvēja: 2015.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē," Latvijas Universitāte, Latvija

"Man jau bija iegūta izglītība uzņēmējdarbības vadībā, un es vēlējos gūt dziļāku izpratni par IT, jo šī nozare strauji attīstās. Biznesa informātika sniedza zināšanas gan par uzņēmējdarbību, gan par IT. Arī studenti bez iepriekšējām IT zināšanām var apmeklēt kursus un arī veiksmīgi tos pabeigt. Es priecājos par visiem cilvēkiem, ko satiku studiju laikā, kā arī par mūsu vasaras skolu Barselonā."


Normunds Tomsons

Maģistra darbs: Investīciju portfeļu cenošanas informācijas sistēma mazajiem investoriem

Absolvēja: 2015.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: "Finanšu vadība," Banku augstskola, Latvija

"Tā kā es nāku no biznesa vides, man patiešām bija aizraujoši pētīt biznesa procesus, izmantojot dažādas IT pieejas. Tas palīdzēja labāk izprast attiecības starp uzņēmējdarbību un IT. Biznesa informātika dod lielisku iespēju iemācīties veidot modeļus un integrēt tos reālā uzņēmumā. Lieliski bija mācīties kopā ar studentiem no dažādām valstīm."


Laima Genava

Maģistra darbs: Lietojamības uzlabošanas process resursu vadības sistēmai G-VEDIS

Absolvēja: 2015.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "sociālo vadības zinātņu bakalaurs," Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;

Maģistra grāds, "sociālo vadības zinātņu maģistrs," Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"BI studiju programma bija lieliska iespēja, kā iegūt IT izglītību divu gadu laikā. Šī programma man sniedza labāku izpratni par to, kā IT joma var palīdzēt uzņēmumiem sasniegt savus mērķus. Akadēmiskais personāls bija ļoti atsaucīgs un draudzīgs. Es ļoti lepojos, ka esmu beigusi Biznesa informātikas studiju programmu RTU."


Jakhnogir Ashrapov

Maģistra darbs: Mašīnu apmācība studentu aptaujas datu analīzei

Absolvēja: 2015.g. jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds "Vadība (IT koncentrācija)," Taškentas Informācijas tehnoloģijas universitāte, Uzbekistāna

" Biznesa informātikas studiju programma māca mūs domāt sistemātiski un konceptuāli, kā arī sniedz iemaņas, kā vizualizēt savas domas, liekot lietā modelēšanu. Programma ir elastīga, - ar IT jomu saistītie cilvēki mācās par uzņēmējdarbības perspektīvām, un biznesā iesaistītie cilvēki iepazīstas ar IT izmantošanu biznesā . Pabeidzis šo programmu, es varu ieraudzīt sistēmas arhitektūru kopumā, skatoties tikai uz tās atsevišķām daļām, kā arī saskatīt sistēmas sastāvdaļas, apskatot arhitektūru kā vienotu veselumu."


Mārcis Lipkins

Maģistra darbs: Analīzes ietvarstruktūra IT risinājumu uzlabošanai mazos un vidējos Latvijas pasažieru pārvadājumu uzņēmumos

Absolvēja: 2014.g. janvārī

Iepriekšējā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds, „Uzņēmējdarbības vadība”, BA Turība, Latvija

" Biznesa informātikas studiju programma man devusi to, ko meklēju, - izpratni par saikni starp biznesu un Informāciju Tehnoloģijām (IT), lai spētu risināt ikdienas uzņēmējdarbības problēmas."


Kaspars Kucins

Maģistra darbs: Klientu attiecību pārvaldības programmatūras procesorientēta pielāgošana

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds,"Vēsture", Latvijas Universitāte, Latvija

"Studiju programma „Biznesa informātika” man deva iespēju ielēkt informācijas tehnoloģijas jomā bez iepriekšējas izglītības šajā sfērā, kā arī tas pavēra iespēju atrast interesantu, progresīvu un labi atalgotu darbu. Es šo programmu rekomendēju tiem datoriķiem, kas vēlas iegūt papildus programmēšanai arī citas prasmes, kā arī visiem tiem, kas vēlas savu karjeru turpmāk veidot IT jomā."


Līga Pētersone

Maģistra darbs: E-pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un nodrošināšana

Absolvēja: 2012.g. jūlijā (Pirmais izlaidums!)

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, „Matemātika”, Latvijas Universitāte, Latvija

"Tā kā pirms uzsākšanas mācības Biznesa informātikas studiju programmā mana izglītība nebija saistīta ne ar IT, ne ar biznesu, biju nedaudz nobažījusies, kā nu būs. Taču jāatzīst, ka tieši šie studenti ar dažādu iepriekšējās izglītības klāstu ir liela bagātība, jo tā dod iespēju mācīties arī citam no cita. Katrā ziņā nenožēloju izvēli, ko izdarīju 2010. gadā."


Lauris Prikulis

Maģistra darbs: Mazu krājaizdevu sabiedrību integrētu IT risinājumu izstrāde

Absolvēja: 2012.g. jūlijā (Pirmais izlaidums!)

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, Banku Augstskola, Latvija

"Biznesa Informātikas programma lieliski der personām ar iepriekšēju pieredzi un izglītību sociālajās zinātnēs, bet vēlmi gūt padziļinātu izpratni, teorētiskas zināšanas un praktisku pieredzi par informāciju tehnoloģijām un sistēmu analīzi. Absolvējot šo programmu, tika uzlabotas manas zināšanas un konkurētspēja darba tirgū."


Mārtiņš Pārpucis

Maģistra darbs: Prasību izvērtēšana un prioritizēšana ERP sistēmu ieviešanas projektos

Absolvēja: 2016. gada jūnijā


Jurgis Šēnbergs

Maģistra darbs: Lietotāju iesaistes izmantošana tīmekļa vietņu izstrādē

Absolvēja: 2015. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Būvniecība," Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija


Dana Behmane

Maģistra darbs: Testēšanas uzlabošana uzņēmumā

Absolvēja: 2015. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalura un maģistra grāds, Latvijas Universitāte, Latvija


Muhammad Yasir Ashraf

Maģistra darbs: Informācijas tehnoloģijas projektu vadības prasmes nozares nespeciālistiem

Absolvēja: 2015. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, Lahore Universitāte, "Datorsistēmas," Pakistāna


Jānis Strods

Maģistra darbs: Meklēšanas dziņu un sociālo mediju mārketinga metodes biznesa attīstībai

Absolvēja: 2015. gada jūnijā


Roberts Čerenkovs

Maģistra darbs: Sociālo mēdiju integrēšana biznesa procesu vadībā

Absolvēja: 2014. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Datorzinātnes", Latvijas Universitāte, Latvija


Rolands Koncevičs

Maģistra darbs: Uz spēli balstīta spējās izstrādes projektu biznesa analīzes prasmju trenēšana

Absolvēja: 2014. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Datorzinātnes", Latvijas Universitāte, Latvija


Kristaps Muzikants

Maģistra darbs: Praksē nozīmīgu izpildes identifikatoru identifikācija programmatūras izstrādē

Absolvēja: 2014. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura un maģistra grāds, "Uzņēmējdarbības vadība, RISEBA, Latvija


Mārtiņš Seimuškins

Maģistra darbs: Uz lietotāja uzvedības modeļa balstīta autentifikācija

Absolvēja: 2014. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Uzņēmējdarbības vadīšana", Banku augstskola, Latvija


Sandijs Šiļko

Maģistra darbs: Ekonomiski pamatotas mākoņskaitļošanas platformas arhitektūras izstrāde

Absolvēja: 2014. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "E-komercija", Latvijas Universitāte, Latvija


Drar Ahmed Mohamed Sami Abdelmonem

Maģistra darbs: Uz tīmekļa tehnoloģijām balstītā biznesa modeļa uzlabošana

Absolvēja: 2014. gada jūnijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Vadības informācijas sistēma", Datoru un informācijas tehnoloģijas institūts, Ēģipte


Marika Sviķe

Maģistra darbs: Korporatīvās sociālās atbildības vadības atbalsta tehnoloģijas projektēšana

Absolvēja: 2013.g. janvārī

Iepriekšējā izglītība: Profesionālā maģistra grāds, "Uzņēmējdarbības vadīšana", Banku Augstskola, Latvija


Jānis Anspaks

Maģistra darbs: ORTUS iOS versijas izstrāde

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Telekomunikācijas", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija


Kaspars Kucins

Maģistra darbs: Klientu attiecību pārvaldības programmatūras procesorientēta pielāgošana

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds,"Vēsture", Latvijas Universitāte, Latvija


Juris Bormanis

Maģistra darbs: Struktūrmodelēšanas pieejas izmantošana biznesa procesu modelēšanas diagrammu analīzei

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Datorsistēmas", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija


Māris Darģis

Maģistra darbs: Biznesa intelekta risinājumu lietderības analīze bankās

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, "Informācijas tehnoloģija", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija


Tutku Turkmen

Maģistra darbs: Procesu ieguves metodes lietotāju paradumu analīzei uzņēmuma lietotnēs

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds,"Statistika", Yildiz Tehniskā universitāte, Turcija


Vitālijs Nadežnikovs

Maģistra darbs: Mākoņskaitļošanas tendenču un biznesa modeļu analīze

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Maģistra grāds, „Jūras transports - kuģa mehānika”, Latvijas Jūras akadēmija, Latvija


Andris Silamiķelis

Maģistra darbs: Nopietno spēļu pielietošana BPMN apgūšanā

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds, „Informācijas sistēmas”, Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola, Latvija


Ivo Pekšēns

Maģistra darbs: PLM platformas izvēles metodoloģija

Absolvēja: 2013.g. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura un maģistra grāds, "Datorsistēmas", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pirmais students, kas izrādīja interesi par programmu!


Jurijs Lediņš

Maģistra darbs: Zināšanu vadības tehnoloģija RTU studentu servisa centram

Absolvēja: 2012.g. jūlijā (Pirmais izlaidums!)

Iepriekšējā izglītība: 

Bakalaura grāds,"Uzņēmējdarbības vadīšana", Banku Augstskola;

Bakalaura grāds, "Informācijas tehnoloģija", Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija