RTU

Par

Mērķis - noderīga izglītība

Rīgas Tehniskās universitātes jaunās maģistra studiju programmas „Biznesa informātika” mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Šī izglītība ietver kompetenču iegūšanu biznesa procesu modelēšanā, biznesa analītikā, risku vadībā un citās aktuālās sfērās (sk. priekšmetu sarakstu).

Studijas ir ANGĻU valodā, vakaros (arī pilna laika studijas, kas dažviet apzīmētās kā "dienas nodaļa" norisinās vakaros).

Informācija par studiju programmu LTV7 raidījumā "Aktualitātes" (22.08.2010.)

https://www.youtube.com/watch?v=wvZTPbapBLA

Esam saņēmuši šādu Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības ekspertes Anitas Līces komentāru par studiju programmu "Biznesa informātika":

   "Esam gandarītu uzzināt, ka RTU attīsta un pilnveido savu programmu piedāvājumu, meklējot jaunus starpdisciplinārus virzienus, apvienojot akadēmisko zināšanu iegūšanu ar uzņēmējdarbības veicināšanu. Izceļama ir ciešā starptautiskā sadarbība studiju procesā, pastiprinātā angļu valodas apguve caur priekšmetu apguvi, kā arī precīzi formulētie studiju rezultāti, kas jau studiju sākumā ir skaidri definēti un saprotami gan pasniedzējiem, gan studējošajiem. 
    Novēlam veiksmi programmas īstenošanā, piesaistīt zinātkārus studējošos, kā arī patstāvīgu tieksmi pēc izglītības kvalitātes uzlabošanās un studiju rezultātu sasniegšanas gan pasniedzējiem, gan studējošiem! Programmas absolventiem - gandarījumu no iegūtām zināšanām, pielietojot tās turpmākā dzīvē un darba tirgū".

 

Studenta viedoklis.

Raitis Ševelis (absolvējis studijas Biznesa informātikā 2012. gada jūlijā):

„Varēju studēt citā programmā par valsts budžetu. Atsakoties no savas vietas budžeta programmā un izvēloties Biznesa Informātikas programmu, es ņēmu vērā vairākus mūsdienās svarīgus faktorus.

Tā kā Biznesa informātika ir jauna programma Latvijā un tai tirgū nav tiešu konkurentu, tās studentiem ir zināmas priekšrocības darba tirgū, kas mūsdienu krīzes apstākļos ir būtisks ieguvums. Ņemot vērā šobrīd nelielo studiju maksu šajā programmā šāds ieguldījums atmaksājas aptuveni gada laikā pēc studiju programmas absolvēšanas.

Kā otru faktoru es varu minēt mūsdienu biznesā arvien pieaugošo tendenci izvēlēties IT risinājumus, kas tiek ekonomiski pamatoti. Ja pāris gadus atpakaļ uzņēmumi iegādājās Web risinājumus vai IT rīkus, lai reprezentētu savu uzņēmumu vai vienkārši tāpēc, ka tā rīkojas konkurenti, tad šobrīd situācija ir krasi mainījusies un uzņēmumus interesē rīki, kas palīdz uzlabot viņu biznesa procesus un ieguvumu no katras izstrādātas IT sistēmas. Kurš palīdz uzņēmumiem atrast pareizos risinājumus un optimizācijas veidus? Tie nav speciālisti ar tikai IT vai tikai procesos bāzētām zināšanām. Šādiem cilvēkiem jāpārzina abas iepriekš minētas jomas. Tieši tādus speciālus gatavo Biznesa Informātikas programma.

Trešais ne mazāk svarīgais faktors bija programmu saturs. Tradicionālās IT programmas ir ļoti plašas un koncentrējas uz zināšanu bāzes palielināšanu visdažādākajās jomās, kamēr Biznesa Informātikas programma ir sabalansēta savā saturā un skaidri definē saites starp dažādiem priekšmetiem. Tās mērķis ir iemācīt studentiem izmantot visas iegūtās zināšanas, lai radītu pilnvērtīgus gala risinājumu.

Manuprāt iepriekš aprakstītos faktorus ir ņēmuši vērā arī pasaules līmeņa IT uzņēmumi Latvijā, kam par piemēru kalpo fakts, ka dotā programma tika veidota ar IBM atbalstu."

 

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un International Business Machines Corporation (IBM) angļu valodā. Programmas realizāciju koordinē The Quality System of European Scientific and Technical Education izcilības sertifikāta īpašnieks - RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūts. Biznesa tematus pasniedz un konsultē vietēji un ārvalstu RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēji. Studiju procesā teorētisko zināšanu apgūšanai un aprobēšanai paredzēts izmantot IBM jaunākās tehnoloģijas.

Sagaidāmie studiju rezultāti

Studiju programmā “Biznesa informātika” plānots sasniegt, ka tās absolventi:

  • prot identificēt biznesa mērķus, kurus ir iespējams atbalstīt ar IKT risinājumiem;
  • prot identificēt biznesa problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot IKT risinājumus;
  • prot, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, modelēt un analizēt biznesa procesus, uzņēmumu un biznesa arhitektūru un informācijas plūsmas, kā arī projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas;
  • spēj sekot līdzi datorsistēmu, komunikācijas tehnoloģiju, programmatūras un to izmantošanas metožu attīstībai un ieteikt dažādus risinājumus un to kombinācijas atsevišķu organizāciju, uzņēmumu vai to tīklu darbības un konkurētspējas uzlabošanai;
  • spēj, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, izstrādāt organizāciju/uzņēmumu darbības pilnveidošanas stratēģiju, plānot un vadīt analīzes un izmaiņu vadības projektus un definēt prasības jauniem produktiem un pakalpojumiem;
  • spēj interpretēt biznesa sfēras zināšanas datorzinātnes un IKT terminos un otrādi;
  • prot motivēt organizāciju/uzņēmumu darbiniekus izmantot uzņēmuma mērķu sasniegšanai piemērotākās tehnoloģijas, kā arī vadīt starpdisciplināru komandu darbu;
  • spēj piedalīties starptautiskos zinātniskos projektos biznesa informātikas jomā, kā arī vadīt zinātniskus projektus;
  • spēj savu pilnvaru robežās nodrošināt biznesa, sistēmu analīzes un informācijas sistēmu izstrādes ētikas normu ievērošanu.