RTU

IT nozarei laba reputācija

4. oktobrī forumā "IT nozares loma un iespējas" klātesošie tika iepazīstināti ar Latvijas IT klastera un tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījumu Informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē. Tas atklāja IT nozari kā prestižu nozari Latvijā ar augstu korporatīvo reputāciju.  TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījumu eksperte Inta Priedola informēja, ka  IT nozares korporatīvā reputācija ir 54 punkti (vidējie  Eiropas ITnozares rādītāji ir 49 punkti) un  IT šis rādītājs ir nozīmīgi augstāks nekā citām ar līdzīgu metodi pētītajām nozarēm.

Pētījums atklāja arī to, ka rādītāju formējošo vērtējumu struktūrā viens no zemākajiem vērtējumiem ir nozares atpazīstamībai. Diskusijas laikā vairāki runātāji pievērsās šim aspektam un rosināja domāt par aktivitātēm situācijas uzlabošanai. RTU pārstāve M. Kirikova izteica cerību, ka savu pozitīvu pienesumu šajā ziņā spēs dot arī jaunās RTU maģistra studiju programmas „Biznesa informātika”  absolventi, jo šī studiju programma ir izveidota, apzinoties nepieciešamību stiprināt sasaisti starp IT nozares produktu un pakalpojumu izstrādātājiem un izmantotājiem.

Vairāk par TNS pētījumu:

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3641