RTU

Gada darbinieks

6.janvārī uzņēmuma FMS vadība īpašu atzinību izteica pagājušā gada čaklākajiem, uzņēmīgākajiem, izdarīgākajiem FMS darbiniekiem un komandām. Gada darbinieka balvu saņēma Biznesa informātikas 2. kursa studente Valērija Savina – par divu jaunu un lielu tēmu - e-veselība un ģeogrāfija padziļinātu apguvi un jauno zināšanu efektīvu pielietošanu! "

Valērija Savina ir sistēmu analītiķe un FMS strādā 3 ar pusi gadus.

"Kaut apvienot mācības un darbu bija izaicinājums, bez šaubām Biznesa informātikas studijas ir pozitīvi un progresīvi ietekmējušas manas darba gaitās :)" - saka Valērija