RTU

Jaunumi

Pr, Jan 31, 2011 21:10

3nd  Analysts' dinner organized by IIBA Latvia Chapter.

Pr, Jan 31, 2011 16:32

2010.g. 29. decembrī IIBA Latvijas nodaļa organizēja otrās vakariņas biznesa un sistēmu analīzes profesionāļiem.

Bildes no pasākuma

Ot, Dec 21, 2010 17:24

Informācija par studiju programmu LTV7 raidījumā "Aktualitātes" (22.08.2010.)

Pr, Jan 31, 2011 16:12

2010.g. 24. novambrī IIBA Latvijas nodaļa organizēja pirmās vakariņas biznesa un sistēmu analīzes profesionāļiem.

Bildes no pasākuma

Ot, Dec 21, 2010 17:27

Esam saņēmuši šādu Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības ekspertes Anitas Līces komentāru par studiju programmu "Biznesa informātika":

   "Esam gandarītu uzzināt, ka RTU attīsta un pilnveido savu programmu piedāvājumu, meklējot jaunus starpdisciplinārus virzienus, apvienojot akadēmisko zināšanu iegūšanu ar uzņēmējdarbības veicināšanu. Izceļama ir ciešā starptautiskā sadarbība studiju procesā, pastiprinātā angļu valodas apguve caur priekšmetu apguvi, kā arī precīzi formulētie studiju rezultāti, kas jau studiju sākumā ir skaidri definēti un saprotami gan pasniedzējiem, gan studējošajiem. 
    Novēlam veiksmi programmas īstenošanā, piesaistīt zinātkārus studējošos, kā arī patstāvīgu tieksmi pēc izglītības kvalitātes uzlabošanās un studiju rezultātu sasniegšanas gan pasniedzējiem, gan studējošiem! Programmas absolventiem - gandarījumu no iegūtām zināšanām, pielietojot tās turpmākā dzīvē un darba tirgū".