RTU

Analītiķu vakariņas 2011.g. 29. jūnijā

Šoreiz analītiķu vakariņās spriedām par prasību vadības un sistēmu modelēšanas rīkiem; vienu no tiem iepazinām tuvāk. Runājām par analītiķu izglītības iespējām Latvijā un to, kā labāk sadarboties izglītības un industrijas pārstāvjiem, lai radītu adekvātu izpratni par sistēmanalītiķa darbu jau bakalaura kursu līmenī. Neizpalika tradicionālā diskusija par analītiķu un programmētāju savstarpējām profesionālajām attiecībām :)