RTU

Jaunumi

Ot, Aug 30, 2011 18:55

Atsevišķi apgūstamo priekšmetu saraksts ir atrodams šeit.

Tr, Aug 31, 2011 10:18

No 31. augusta līdz 12.00 5. septembrī būs iespējams pieteikties uz atsevišķiem priekšmetiem studiju programmā Biznesa informātika. Pieejamo priekšmetu saraksts un vietu skaits tiks publicēts 31. augustā Biznesa informātikas studiju programmas mājas lapas Jaunumos.

Ja uz brīvajām vietām šajos priekšmetos veidosies konkurss, priekšroka būs (1) studentiem, kuri priekšmetus izvēlas reizē ar priekšzināšanu kursiem, lai iestātos programmā ziemas uzņemšanas laikā un (2) studentiem, kas uz priekšmetiem pieteiksies starpaugstskolu/starpinstitūciju līgumu ietvaros.

Sv, Aug 28, 2011 17:54

Šīs vakariņas bija veltītas BPMN notācijai. Tajās piedalījās arī RTU Biznesa informātikas pasniedzēja, notācijas eksperte Ludmila Peņicina. Bildes sk. galerijā http://bi.rtu.lv/lv/content/analyst-dinner-august-24-2011

Analītiķu vakariņas 24. augustā
Pr, Aug 8, 2011 14:21

Lai izvairītos no pārpratumiem, informējam vēlreiz, ka pieteikties studiju programmā "Biznesa informātika" var līdz 19. augustam.

Nodarbības vakaros. Studiju maksa Ls 1150, - gadā. Pirms došanās uz uzņemšanas komisiju jāsazinās ar studiju programmas direktori pa tel. 26188383 vai e-pastu bi@rtu.lv.

 

Pr, Jūl 18, 2011 13:30

Ziņas par RTU Biznesa informātikas programmu tagad atrodamas arī Twitter. Līdz ši gada septembrim informāciju pārsvarā sniegsim latviešu valodā, bet pēc tam pakāpeniski pāriesim uz ziņojumiem angļu valodā. Twitter publicēsim šādu informāciju:

  • par RTU_BI priekšmetiem
  • par RTU_BI pasniedzējiem
  • par BI aktualitātēm Latvijā
  • par BI aktualit'tēm pasaulē
  • pārpublicēsim RTU_BI saistošu Twitter nformāciju

Sekojiet RTU_BI Twitter!

Sv, Maijs 15, 2011 17:34

Priekšzināšanu kursi Datu bāzēs sāksies 24. maijā! Vairāk informācijas šeit.

Ce, Maijs 12, 2011 09:13

Esam saņēmuši šādu vēstuli no Biznesa informātikas studentes V. Savinas, kuras bāzes izglītība Ir bakalaura grāds IT nozarē:

"Kurss man bija ļoti vērtīgs. Iemācījos domāt sev jaunā dimensijā - kā uzņēmējs: kā arī iemācījos jaunu valodu - biznesa valodu :).  Atzīšos, ka kurss man bija grūts, jo tam nebija nekāda sakarā ar informācijas tehnoloģiju, bija daudz jālasa, lai jūsties pārliecinoši starp RBS studentiem.

Obligāti iesaku kursu tiem biznesa informātikas studentiem, kuri nākotnē grib būt uzņēmēji un tiem IT piekritējiem, kuri grib paplašināt savu redzesloku.

Paldies par šādu iespēju un gūto pieredzi!"

Katrs RTU Biznesa informātikas students var izvēlēties vienu šādu ar IT nekādi nesaistītu kursu Ierobežotās izvēles (B2) sadaļā. Citos A (obligātie priekšmeti) un B1 (ierobežotas izvēles priekšmeti) sadaļu kursos biznesa un IT zināšanas ir kombinētā formā https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2730.

Ot, Dec 21, 2010 17:24

Informācija par studiju programmu LTV7 raidījumā "Aktualitātes" (22.08.2010.)

Ot, Dec 21, 2010 17:27

Esam saņēmuši šādu Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības ekspertes Anitas Līces komentāru par studiju programmu "Biznesa informātika":

   "Esam gandarītu uzzināt, ka RTU attīsta un pilnveido savu programmu piedāvājumu, meklējot jaunus starpdisciplinārus virzienus, apvienojot akadēmisko zināšanu iegūšanu ar uzņēmējdarbības veicināšanu. Izceļama ir ciešā starptautiskā sadarbība studiju procesā, pastiprinātā angļu valodas apguve caur priekšmetu apguvi, kā arī precīzi formulētie studiju rezultāti, kas jau studiju sākumā ir skaidri definēti un saprotami gan pasniedzējiem, gan studējošajiem. 
    Novēlam veiksmi programmas īstenošanā, piesaistīt zinātkārus studējošos, kā arī patstāvīgu tieksmi pēc izglītības kvalitātes uzlabošanās un studiju rezultātu sasniegšanas gan pasniedzējiem, gan studējošiem! Programmas absolventiem - gandarījumu no iegūtām zināšanām, pielietojot tās turpmākā dzīvē un darba tirgū".